RUSH FACTORY OYJ

avainluvut

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023

Tilikauden 1.1.-31.12.2023 liikevaihto oli 3,213 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,001 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,090 miljoonaa euroa. Tapahtumakausi sisälsi yhteensä 26 Color Obstacle Rush –tapahtumaa. Vuosi 2023 oli suuri parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Pienempi määrä tapahtumia auttoi taittamaan negatiivisen käyttökateputken yhdessä toteutettujen kustannussäästöjen kanssa. 


TILIKAUDEN 2023 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2023 liikevaihto oli 3,213 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,001 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,090 miljoonaa euroa. 
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 26 Color Obstacle Rush –tapahtumaa.
  • Toteutetut kustanussäästöt nostivat käyttökatteen positiiviseksi tapahtumamäärän pysyessä samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

  • Kauden 2024 lipunmyynti on ollut vaihtelevaa. Saksassa ennakkomyynti on sujunut onnistuneesti. Englannin ja Ruotsin lipunmyynti puolestaan on ollut hieman odotettua vaisumpaa. Tammikuun perinteisessä hintaporraskampanjassa myytiin 0,460 eurolla lippuja Color Obstacle Rush -tapahtumiin.
  • Ennakkomyynti kaudelle 2024 on nyt 1,452 miljoona euroa.
  • Yhtiön omistaman kiinteistön käyttöönottokatselmus on sovittu suoritettavan 2.4.2024. Yhtiö odottaa katselmuksen sujuvan onnistuneesti jolloin Maskun kunnan määräämä rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä johtuva sakko 168 640 euroa mitätöitäisiin. Mahdollista sakkoa ei ole kirjattu tulosvaikutteisena tilinpäätöstiedotteen lukuihin.
  • Pääomistajan Niemelän Markka & Ropo Oy kanssa on käynnissä neuvottelut oman pääoman ehtoisten lainojen konvertoinnista SVOP-rahastoon. Konvertointi on tarkoitus tuoda varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

H2 2023 KATSAUS

Vuoden 2023 toisella puoliskolla järjestettiin 8 Color Obstacle Rush -tapahtumaa. Lipunmyynti on muuttunut lähivuosina lähemmäs tapahtumaa ja tästä syystä myös perinteisesti suurempia kaupunkeja on jätetty niin viime kuin kuluvanakin vuonna kalenteriin myös vuoden toiselle puoliskolle myyntiajan ollessa näin pidempi.

H2 2023 liikevaihto oli 1,140 miljoonaa euroa ja käyttökate -0,053 miljoonaa euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli -0,097 miljoonaa euroa.

Ennakkomyynti kaudelle 2024 aloitettiin syksyllä ja raportointikauden loppuun mennessä ennakkomyynti oli 0,451 miljoonaa euroa. 

NÄKYMÄT JA TAVOITTEET

Tapahtumakauden näkymät ovat positiiviset erityisesti suurimmalla markkinalla Saksassa. Lisäksi Suomen tapahtumien myynti on sujunut suunnitellusti, Ranskan ollessa myöskin lähellä tavoiteltua. Englannin ja Ruotsin tapahtumien osalta myynnistä odotettiin enemmän, joten tuleville vuosille tapahtumien lukumäärää tullaan tarkastelemaan uudelleen kyseisillä markkinoilla.

Usean tappiollisen vuoden jättämät vaikutukset näkyvät toiminnassa edelleen. Yhtiön omistaman kiinteistön käyttöönottokatselmuksen 2.4.2024 läpimenolla on suuri vaikutus mahdollisen rakennusvelvoitteen laiminlyönnin sakon myötä. Kiinteistön valmistumisella ja mahdollisella myynnillä saattaa olla myös merkittävä vaikutus yhtiön näkymiin.

Yhtiö ei julkaise taloudellisia tavoitteita monen vuoden poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2023 oli 2,397 miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä raportointikauden lopussa oli -0,584 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste tarkastelukauden lopussa oli -30,00%.

Konsernin saamat ennakkomaksut 2024 tapahtumista olivat 0,451 miljoonaa euroa ja konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 0,027 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,468 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

“Vuoteen 2023 lähdimme raskaasti tappiollisen vuoden 2022 takia tekemään vain suurimpia tapahtumia jättäen hieman epävarmempia kaupunkeja pois kalenterista. Tästä syystä tapahtumia oli kalenterissa normaalia vähemmän, 26 kappaletta. Samalla kun kalenteria karsittiin, teimme myös kustannussäästöjä toiminnan supistuessa. Verrattaessa vuoden 2022 ja 2023 liikevaihtoa ja käyttökatetta voimme olla tyytyväisiä vuoden 2023 suoritukseen. Suurempaa selkään taputusta emme vielä ala harrastamaan, sillä tavoitteemme ovat koko ajan olleet paljon korkeammalla. Tavoitteena viime vuodelle oli saada tilanne rauhoitettua ja ns. uusi startti. Tässä voimme ajatella onnistuneemme. Kasvua tarvitsemme kuitenkin vielä sillä tämän kokoisena olemme vielä turhan pieni julkinen yhtiö. Tätä kasvua tavoittelemmekin, mutta haastavassa taloustilanteessa ei uuden tapahtumakonseptin julkaisuun vain yksinkertaisesti ollut edellytyksiä.

Color Obstacle Rush -konseptilla on ikää jo kymmenen vuotta ja moni onkin jo ehtinyt pohtia kyseisen konseptin elinikää. Olemme testanneet vuosien aikana monta erilaista muutosta konseptiin, mutta päätyneet kuitenkin takaisin lähtöpisteeseen. Itse tapahtuma on edelleen viihdyttävä ja kymmenessä vuodessa on tullut jo uusi sukupolvi jos toinenkin tapahtuman kohderyhmään. Maiden välillä on tänä vuonna normaalia suurempaa vaihtelua, Saksan ja Itävallan myydessä hyvin ja Englannin ja Ruotsin takkuillessa enemmän. Selityksiä tälle saattaa toki olla useampia, mutta yhtenä vaihtoehtona ainakin tulevaan on pitää huonommin myyvissä maissa tai kaupungeissa välivuosi joka on usein nostanut myyntiä seuraavalle vuodelle. Itse emme usko konseptin olevan vielä menneen talven lumia sillä esimerkiksi Wienin tapahtuma on myynyt tänä vuonna paremmin kuin koskaan aiempina vuosina. 

Lähdemme tähän tapahtumakauteen innolla ja odotamme niin hauskoja tapahtumia kuin onnistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin uusiin kustannussäästöihin. Tämän vuoden aikana toivottavasti pääsemme myös myymään muutakin kuin Color Obstacle Rush -tapahtuman lippuja. 

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2023

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 25.4.2024 yhtiön internetsivuilla osoitteessa: rushfactory.fi/sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.5.2024 ja siitä lähetetään erillinen kutsu myöhemmin. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 18.4.2024.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2024 julkaistaan 24.8.2024.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

1.1.-31.12.2023

1.7.-31.12.2023

1.1.-31.12.2022*

1.7.-31.12.2022

Liikevaihto, t€

3,213

1 140

2,940

1,313

Käyttökate (EBITDA), t€

90

-53

-1,132

-587

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

2.8 %

neg.

neg.

neg.

Liikevoitto, (EBIT) t€

1

-97

-1240

-631

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

0.0 %

neg.

neg.

neg.

Tulos ennen veroja (EBT)

-73

-172

-1339

-725

Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta

neg.

neg.

neg.

neg.

Tilikauden tulos

-73

-172

-1339

-725

Oman pääoman tuotto, %

neg.

neg.

neg.

neg.

Sijoitetun pääoman tuotto, %

neg.

neg.

neg.

neg.

Omavaraisuusaste, %

-30.00%

-30,00 %

-28.59%

-28.59%

Nettovelkaantumisaste, %

-123.16%

-123,16 %

-162.20%

-162.20%

Osakekohtainen tulos, €

-0.031

-0,073

-0.567

-0.307

Osakekohtainen oma pääoma, €

-0.247

-0,247

-0.199

-0.199

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin

2,360,798

2 360 798

2,360,798

2,360,798

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

2,360,798

2 360 798

2,360,798

2,360,798

Henkilöstö

13

14

14

14

     
     

*tilintarkastettu

    

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

 

1.1.-31.12.2023

1.1.-31.12.2022

Alin kurssi

0,32

0,88

Ylin kurssi

1,20

3,13

Tilikauden keskikurssi

0,64

2,17

Osakkeiden vaihdon kehitys kpl

1 459 988

1 631 734

Osakkeiden vaihdon kehitys %

61,84 %

69,12 %

KONSERNIN TULOSLASKELMA

K O N S E R N I –

1.1.2023

1.7.2023

1.1.2022

1.7.2022

T U L O S L A S K E L M A

-31.12.2023

-31.12.2023

-31.12.2022*

-31.12.2022

     

LIIKEVAIHTO

3 212 707,31

1 139 894,58

2 939 786,20

1 312 703,31

  

0,00

 

0,00

Liiketoiminnan muut tuotot

69 747,25

67 546,48

50 921,18

38 781,37

Materiaalit ja palvelut

 

0,00

 

0,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 

0,00

 

0,00

Ostot tilikauden aikana

-996 535,74

-395 948,95

-1 388 310,71

-662 845,84

Varastojen lisäys / vähennys

-60 350,88

-135 890,29

-119 147,02

-62 308,68

Ulkopuoliset palvelut

-219 996,56

-57 808,06

-274 521,34

-78 700,33

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-1 276 883,19

-589 647,29

-1 781 979,06

-803 854,85

  

0,00

 

0,00

Henkilöstökulut

 

0,00

 

0,00

Palkat ja palkkiot

-369 387,40

-147 817,66

-442 319,03

-227 094,08

Henkilösivukulut

 

0,00

 

0,00

Eläkekulut

-62 417,91

-25 262,25

-78 052,83

-37 509,05

Muut henkilösivukulut

-10 789,09

-4 595,17

-11 705,00

-5 527,64

Henkilöstökulut yhteensä

-442 594,40

-177 675,08

-532 076,86

-270 130,77

  

0,00

 

0,00

Poistot ja arvonalentumiset

 

0,00

 

0,00

Suunnitelman mukaiset poistot

-89 054,45

-43 933,61

-107 297,24

-44 694,23

Konserniliikearvon poisto

 

0,00

 

0,00

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-89 054,45

-43 933,61

-107 297,24

-44 694,23

  

0,00

 

0,00

Liiketoiminnan muut kulut

-1 472 963,23

-493 298,40

-1 809 046,45

-864 262,34

  

0,00

 

0,00

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

959,29

-97 113,32

-1 239 692,23

-631 457,51

  

0,00

 

0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

 

0,00

 

0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot

 

0,00

 

0,00

Muilta

3 517,68

-18 924,78

1 728,05

-57,91

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 

0,00

 

0,00

Muille

-77 006,31

-56 283,92

-100 905,63

-93 166,50

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-73 488,63

-75 208,71

-99 177,58

-93 224,41

  

0,00

 

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-

 

0,00

 

0,00

SIIRTOJA JA VEROJA

-72 529,33

-172 322,03

-1 338 869,81

-724 681,92

  

0,00

 

0,00

Tuloverot

 

0,00

 

0,00

Tilikauden verot

0,00

0,00

0,00

0,00

Tuloverot yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

  

0,00

 

0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-72 529,33

-172 322,03

-1 338 869,81

-724 681,92

     

*tilintarkastettu

    

KONSERNITASE

K O N S E R N I T A S E

31.12.2023

31.12.2022*

   

V  A  S  T  A  A  V  A  A

  
   

PYSYVÄT VASTAAVAT

  

Aineettomat hyödykkeet

  

Aineettomat oikeudet

1520,7

9 921,95

Liikearvo

  

Muut aineettomat hyödykkeet

300

1 500,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

1 820,70

11 421,95

   

Aineelliset hyödykkeet

  

Maa- ja vesialueet

  

Omistetut

113 224,80

113 224,80

Rakennukset ja rakennelmat

  

Omistetut

24 665,12

26 521,64

Koneet ja kalusto

177 956,68

247 841,78

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1 509 692,69

1 460 508,65

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

1 825 539,29

1 848 096,87

   

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 827 359,99

1 859 518,82

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  
   

Vaihto-omaisuus

  

Aineet ja tarvikkeet

62 510,43

122 861,31

Ennakkomaksut

0,00

 

Vaihto-omaisuus yhteensä

62 510,43

122 861,31

   
   

Lyhytaikaiset

  

Myyntisaamiset

111 221,02

76 129,26

Lainasaamiset

23 030,90

 

Muut saamiset

196 723,48

39 731,20

Siirtosaamiset

148 466,64

323 715,61

Lyhytaikaiset yhteensä

479 442,04

439 576,08

   

Rahoitusarvopaperit

  

Muut osakkeet ja osuudet

0,00

13 000,00

   

Rahat ja pankkisaamiset

27 215,20

24 729,09

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

569 167,67

600 166,48

   

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 396 527,66

2 459 685,30

K O N S E R N I T A S E

31.12.2023

31.12.2022

   

V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

  
   

OMA PÄÄOMA

  

Osakepääoma

  

Osakepääoma

250 000,00

250 000,00

 

250 000,00

250 000,00

Muut rahastot

  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 874 201,08

1 874 201,08

Osakeanti

  

Muut rahastot yhteensä

1 874 201,08

1 874 201,08

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-2 987 472,69

-1 607 572,24

Tilikauden voitto (tappio)

-72 529,33

-1 338 869,81

Oman pääoman ehtoinen laina

352 000,00

352 000,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-583 800,95

-470 240,97

   
   
   

VIERAS PÄÄOMA

  
   

Pitkäaikainen

  

Lainat rahoituslaitoksilta

607 550,84

647 426,40

   

Lyhytaikainen

  

Lainat rahoituslaitoksilta

138 700,23

140 047,57

Saadut ennakot

450 525,72

814 645,61

Ostovelat

928 148,07

693 170,63

Muut velat

650 852,35

444 191,52

Siirtovelat

204 551,40

190 444,55

Lyhytaikainen yhteensä

2 372 777,77

2 282 499,88

   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 980 328,61

2 929 926,28

   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 396 527,66

2 459 685,30

   

*tilintarkastettu

  

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

  
 

Tilinpäätös 31.12.2023

Tilinpäätös 31.12.2022

Liiketoiminnan rahavirta

  

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-)

-72 529

-1 338 870

Oikaisut (+/-):

  

Suunnitelman mukaiset poistot

89 054

107 297

Rahoitustuotot ja -kulut

73 489

99 178

Muut oikaisut

0

-33 080

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

90 014

-1 165 475

   

Käyttöpääoman muutos

  

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos

-39 866

-59 265

Vaihto-omaisuuden muutos

60 351

133 646

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

72 525

687 163

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

183 024

-403 932

   

Maksetut korko- ja rahoituskulut

-57 906

-92 406

Saadut korot sekä valuuttakurssivoitot

3 518

1 728

Maksetut verot

0

0

Liiketoiminnan rahavirta (A)

128 635

-494 610

   

Investointien rahavirta

  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-56 896

-361 983

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0

91 365

Investoinnit muihin sijoituksiin

13 000

-13 000

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

0

 

Investointien rahavirta (B)

-43 896

-283 617

   

Rahoituksen rahavirta

  

Maksullinen oman pääoman lisäys

0

10 877

Pitkäaikaisten lainojen nostot

49 796

724 933

Lainojen takaisinmaksut

-91 019

-45 459

Maksetut osingot

0

 

Rahoituksen rahavirta (C)

-41 223

690 351

   

Yhteensä

43 517

-87 876

   

Muuntoerot

41 031

-49 770

Rahavarat tilikauden alussa

24 729

62 835

Rahavarat tilikauden lopussa

27 215

24 729

   

Muutos

43 517

-87 876

Oma pääoma

Tilinpäätös

 

Tilinpäätös

 

31/12/2023

 

31.12.2022

    

Sidottu oma pääoma

   
    

Osakepääoma

250 000,00

 

250 000,00

Osakepääoma

250 000,00

 

250 000,00

    

Sidottu oma pääoma yhteensä

250 000,00

 

250 000,00

    
    

Vapaa oma pääoma

   
    

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 874 201,08

 

1 874 201,08

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 874 201,08

 

1 874 201,08

    
    

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta

-2 956 858,45

 

-1 610 046,58

Muuntoerot

-30 614,24

 

2 474,33

Voitto edellisiltä tilikausilta

-2 987 472,70

 

-1 607 572,25

    

Tilikauden voitto/tappio

-72 529,33

 

-1 338 869,81

    

Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1.

352 000,00

 

352 000,00

Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 31.12.

352 000,00

 

352 000,00

    

Vapaa oma pääoma yhteensä

-1 185 800,95

 

-1 072 240,97

    

Oma pääoma yhteensä

-583 800,95

 

-470 240,97

RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ‐%

Oman pääoman tuotto ‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto ‐%

Sijoitetun pääoman tuotto ‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin. 

Omavaraisuusaste -%

Omavaraisuusaste ‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste ‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos ‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

 

TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

“Vuoteen 2023 lähdimme raskaasti tappiollisen vuoden 2022 takia tekemään vain suurimpia tapahtumia jättäen hieman epävarmempia kaupunkeja pois kalenterista. Tästä syystä tapahtumia oli kalenterissa normaalia vähemmän, 26 kappaletta. Samalla kun kalenteria karsittiin, teimme myös kustannussäästöjä toiminnan supistuessa. Verrattaessa vuoden 2022 ja 2023 liikevaihtoa ja käyttökatetta voimme olla tyytyväisiä vuoden 2023 suoritukseen. Suurempaa selkään taputusta emme vielä ala harrastamaan, sillä tavoitteemme ovat koko ajan olleet paljon korkeammalla. Tavoitteena viime vuodelle oli saada tilanne rauhoitettua ja ns. uusi startti. Tässä voimme ajatella onnistuneemme. Kasvua tarvitsemme kuitenkin vielä sillä tämän kokoisena olemme vielä turhan pieni julkinen yhtiö. Tätä kasvua tavoittelemmekin, mutta haastavassa taloustilanteessa ei uuden tapahtumakonseptin julkaisuun vain yksinkertaisesti ollut edellytyksiä.

Color Obstacle Rush -konseptilla on ikää jo kymmenen vuotta ja moni onkin jo ehtinyt pohtia kyseisen konseptin elinikää. Olemme testanneet vuosien aikana monta erilaista muutosta konseptiin, mutta päätyneet kuitenkin takaisin lähtöpisteeseen. Itse tapahtuma on edelleen viihdyttävä ja kymmenessä vuodessa on tullut jo uusi sukupolvi jos toinenkin tapahtuman kohderyhmään. Maiden välillä on tänä vuonna normaalia suurempaa vaihtelua, Saksan ja Itävallan myydessä hyvin ja Englannin ja Ruotsin takkuillessa enemmän. Selityksiä tälle saattaa toki olla useampia, mutta yhtenä vaihtoehtona ainakin tulevaan on pitää huonommin myyvissä maissa tai kaupungeissa välivuosi joka on usein nostanut myyntiä seuraavalle vuodelle. Itse emme usko konseptin olevan vielä menneen talven lumia sillä esimerkiksi Wienin tapahtuma on myynyt tänä vuonna paremmin kuin koskaan aiempina vuosina. 

Lähdemme tähän tapahtumakauteen innolla ja odotamme niin hauskoja tapahtumia kuin onnistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin uusiin kustannussäästöihin. Tämän vuoden aikana toivottavasti pääsemme myös myymään muutakin kuin Color Obstacle Rush -tapahtuman lippuja. 

TILIKAUSI 1.1.-31.12.2023

TILIKAUSI 1.1.-31.12.2022

TILIKAUSI 1.1.-31.12.2021

TILINPÄÄTÖS 2018