RUSH FACTORY OYJ

RISKIENHALLINTA

Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa.

Yhtiön riskienhallintapolitiikka pitää sisällään seuraavien riskien kartoituksen:

  • makrotaloutta koskevat riskit
  • yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit
  • rahoitusriskit ja taloudelliset riskit
  • osakkeeseen liittyvät riskit

Riskienhallintavastuut on järjestetty seuraavasti:

  • Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet arvioivat strategiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä.
  • Johtoryhmän jäsenet tuottavat riskiarviot omista toiminnoistaan ja esittävät toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi.
  • Strategisissa ja operatiivisissa riskeissä tapahtuvat muutokset käsitellään johtoryhmässä, oleelliset muutokset viedään hallituksen käsiteltäväksi.

Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin kontrollit on kuvattu:

  • Talousosaston ohjeistuksissa ja määräyksissä.
  • Emoyhtiön kirjanpidon ulkoistuksen osalta ulkoistuskumppani Laskentatieto Oy:n sisäisissä ohjeistuksissa ja määräyksissä.
  • Rahoitusriskien hallintaa hoitaa emoyhtiön keskitetty talousosasto.