RUSH FACTORY OYJ

RUSH FACTORY SIJOITUSKOHTEENA

Rush Factoryn uniikit, kansainväliset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja ainutlaatuisia elämyksiä asiakkailleen vuodesta 2015 alkaen.

Rush Factoryn vuosien 2022-2025 strategia tähtää liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Kannattavan kasvun tavoitteena on keskimäärin yli 50%:n  liikevaihdon kasvu sekä 15-30%:n  käyttökate. Kasvua saavutetaan pääosin lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen. Prosessitehokkuus ja jatkuvasti muuttuva digitaalisen markkinoinnin toimintakenttä ovat avainasemassa tavoitellun kannattavuuden saavuttamisessa. 

35000 +
OSALLISTUJAA VUODESTA 2015
0 +
JÄRJESTETTYÄ TAPAHTUMAA
1
MILJ. LIIKEVAIHTO 2023
0
MILJ. KÄYTTÖKATE 2023

RUSH FACTORYN VAHVUUDET

1.

Ainutlaatuinen liiketoimintamalli ja strategia

Ulkoistaminen on muotia. Meille ensisijaisen tärkeää on, että kaikki keskeiset toiminnot suoritetaan talon sisällä. Silloin voimme synkronoida eri osa-alueet, optimoida, oppia ja kehittää yhtiötä kokonaisuutena. Tämä on paitsi perustamme hyvälle kannattavuudelle, mutta antaa meille myös ainutlaatuisen edun tapahtuma-alalla, jossa on varsin vakiintuneet toimintamallit ja kaikilla samat kilpailuvaltit.

2.

Optimoitu logistiikka ja innovatiivinen kalusto

Liiketoimintamallimme tehokkaaseen toteuttamiseen ei käytännössä ole saatavilla valmista kalustoa. Olemme kehittäneet etenkin tapahtumien nopeaan rakennukseen, purkuun ja sen läpiviemiseen useita kymmeniä uusia laitteita. Nämä mahdollistavat tapahtumien toteuttamisen hyvin pienellä rakennustiimillä ja sopivat käytettäviksi juuri sellaisessa maastossa, missä niitä tarvitsemme. Koska kalusto on suunniteltu juuri meidän tarpeisiin, se myös pakkautuu hyvin pieneen tilaan, joka säästää huomattavasti logistiikkakuluissa.

3.

Omalaatuiset ja monistettavat tapahtumakonseptit

Kasvuodotuksemme lähivuosina perustuvat suurimmalta osalta uusien tapahtumakonseptien lanseeraukseen vanhojen koseptien jatkaessa toimintaansa normaalisti. Liiketoimintamallimme edut innovaatioineen ovat hyödynnettävissä ja perustana kaikille uusille projekteille. Osa uusista tapahtumakonsepteista voidaan yhdistää olemassa oleviin konsepteihin, jolloin kaluston käyttöaste nousee.

4.

Vahva digimarkkinoinnin osaaminen

Markkinointitiimimme on hyvin tiiviisti mukana uusia tapahtumakonsepteja ja varsinaista tapahtumasisältöä suunniteltaessa. Hyvä vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää, ja sillä saavutetaan tapahtuma/konsepti, joka on helposti markkinoitavissa, näyttävä ja tehokas toteuttaa sekä kaupallisesti kannattava.

5.

Elämystalouden kasvu ja yhtiön riippumattomuus yleisestä markkinatilanteesta

Tämänhetkinen globaali markkinatrendi vapaa-ajan viettämisessä liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja kuluttajakäyttäytyminen onkin siirtynyt tavaroiden ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia tuottavien palveluiden kuluttamiseen. Rush Factory tarjoaa pelkän tuotteen tai palvelun sijaan asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä, sillä vapaa-ajan markkinat, etenkin elämystalouden toimiala on kasvava ja monipuolinen toimiala.

TILIKAUSI 2023

TILIKAUDEN 2023 PÄÄKOHDAT

  • Tilikauden 1.1.-31.12.2023 liikevaihto oli 3,213 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0,001 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,090 miljoonaa euroa. 
  • Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 26 Color Obstacle Rush –tapahtumaa.
  • Toteutetut kustanussäästöt nostivat käyttökatteen positiiviseksi tapahtumamäärän pysyessä samalla tasolla edellisen vuoden kanssa.