RUSH FACTORY OYJ

RUSH FACTORYN VAHVUUDET

DIGIMARKKINOINTI &
 MEGATRENDIT

OPTIMOITU LOGISTIIKKA JA INNOVATIIVINEN KALUSTO

KANNATTAVAAN KASVUUN
TÄHTÄÄVÄ STRATEGIA

MONISTETTAVA JA OMALAATUISET
TAPAHTUMAKONSEPTIT

KANNATTAVAAN KASVUUN TÄHTÄÄVÄT STRATEGIA

Rush Factoryn strategia tähtää liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Kasvua saavutetaan lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen, monistamalla nykyisiä menestyksekkäitä tapahtumakonsepteja uusille kohderyhmille ja -alueille sekä keskittymällä prosessitehokkuuteen.
Rush Factoryn kasvuodotusten ytimessä on systemaattinen innovointityö, jonka tuloksena yhtiö kykenee lanseeraamaan uusia tapahtumakonsepteja markkinoille. Samaan aikaan yhtiöllä on tavoite vahvistaa nykyisiä, jo menestyksekkäiksi todettuja, tapahtumakonsepteja ja tuoda niitä uusien kohderyhmien ulottuville.

Prosessitehokkuuden keskiössä on yhtiön ainutlaatuinen toimintamalli, jossa yhtiö hoitaa kaikki liiketoiminnan tärkeimmät osa-alueet sisäisesti. Tämä luo Rush Factorylle edellytyksiä tehdä täysin uniikkeja tapahtumasisältöjä, joissa on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa niiden kaupallisuus, kustannustehokkuus ja asiakasnäkökulma. Koska yhtiö on minimoinut ulkoistukset, suurempi osuus myyntituotosta jää yhtiölle itselleen.

Rush Factoryn henkilöstön osaaminen ulottuu laaja-alaisesti muun muassa kaluston ja laitteiston suunnitteluun, logistiikkajärjestelyihin, tapahtumien markkinointiin, lipunmyyntiin ja asiakaspalautteiden keräämiseen. Yhtiö hyödyntää osaamispääomaansa tehokkaasti eri toimintojen välillä, ja varmistaa näin ollen, että jokainen järjestettävä tapahtuma on samanaikaisesti sekä ainutlaatuinen, elämyksellinen, kustannustehokkaasti toteutettu että taloudellisesti kannattava.

VISIO

RUSH FACTORYN VISIONA on olla Euroopassa alansa markkinajohtaja ainutlaatuisten elämyskonseptien innovoijana ja laajentua uusille markkinoille. Yhtiön tavoitteena on liiketoiminnan kannattava kasvu, joka pohjautuu nykyisten tapahtumien vahvistamiseen, uusien tapahtumakonseptien luomiseen ja prosessitehokkuuden maksimoimiseen.